Chirurgia plastyczna

Magdalena Graczyk MD

Magdalena Graczyk MD

English

Turystyka medyczna

Chirurgia plastyczna
Jerzy Jankau MD, PhD, DSc

Jerzy Jankau MD, PhD, DSc

Polish English

Turystyka medyczna

Chirurgia plastyczna
Łukasz Ulatowski MD

Łukasz Ulatowski MD

Polish English

Turystyka medyczna

Chirurgia plastyczna
Dariusz Wyrzykowski MD

Dariusz Wyrzykowski MD

Polish English

Turystyka medyczna

Chirurgia dziecięca
Małgorzata Chomicka MD, PhD

Małgorzata Chomicka MD, PhD

Polish English

Turystyka medyczna

Chirurgia plastyczna
Lubomir Lembas MD, PhD

Lubomir Lembas MD, PhD

Polish English

Turystyka medyczna

Chirurgia plastyczna