Polityka plików cookies

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Administratorem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.ClickTreatment.com („Serwis”) jest: ClickTreatment Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres 80-881 Gdańsk, ul. Kotwiczników 10A / 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000460687 („Administrator”).
  2. Niniejsza Polityka plików Cookies („Polityka”) określa zasady przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanej w urządzeniach końcowych osób, na rzecz których zgodnie z Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub może zostać z nimi zawarta umowa o świadczenie takich usług („Użytkownicy”).
  3. Pliki Cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane są przy korzystaniu ze strony internetowej Serwisu („Cookies”).
  4. Przechowywanie i wykorzystywanie plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

§ 2. Cele wykorzystywania plików Cookies

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

§ 3. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  1. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego. Cookies „trwałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w ustawieniach urządzenia końcowego Użytkownika lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z urządzenia końcowego Użytkownika.
  2. Dopuszczalność wykorzystywania plików Cookies określają najczęściej ustawienia przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zazwyczaj przeglądarki internetowe w sposób domyślny skonfigurowane są na zezwalanie na przechowywanie i wykorzystywanie plików Cookies.
  3. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia końcowego. Więcej informacji nt. możliwości ograniczenia przechowywania i wykorzystywania plików Cookies znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie możliwości przechowywania i wykorzystywania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej Serwisu.

§ 4. Informacje dodatkowe

  1. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  2. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  3. Więcej informacji nt. plików Cookies znajduje się w menu przeglądarki internetowej.